DÁMY A PÁNOVÉ, PŘÁTELÉ,


zdá se, jakoby se v  našem světě začínal vytrácet dialog. A  tím není myšleno rozhovor a  slova, toho poletuje všude kolem dost a  dost. Zázrak sociálních sítí a  jejich možnost neprožívat život pouze svého okolí, nás postupně uzavírá do lákavého a  lenivého obrazu světa, po jakém toužíme. A  všechno nelákavé a  protivné a  jiné nám umožňuje blokovat.


Skutečnost nikdy nutně nemůže být zcela lákavá, jednoduchá, srozumitelná. Skutečnost je ve svobodné společnosti průnikem obrovského množství přání, tužeb, pohledů. A  jenom opravdovým dialogem různých pohledů, různých kultur, vjemů a  tužeb jsme dokázali vykonat tu fantastickou cestu od prvobytně pospolné společnosti k  dnešnímu světu, kdy nám k  rozluštění božské moci chybí už jenom krůček.

Poznávacím znakem dialogu je naslouchání, vnímání cizích postojů a  tužeb s přímým korektivem svého vlastního já. Neschopnost dialogu je průvodním znakem slabosti, ztráty pravého sebevědomí, úniku. Zdravé sebevědomí je neustálým hledáním toho, kdo skutečně jsem, i  když to může vést k  nepříjemným zjištěním. Ale i  sebevědomí maličkého je přece větší a  silnější než chlácholivý sebeklam nejmocnějšího obra. O  tom máme v  historii přehršel důkazů.

Není lepší injekce k  dialogu než umění. Vstupovat do divadelního sálu, do galerie, do kina, ke knize za jiným účelem než je očekávání pohledu na život z jiného než mého úhlu a  potěšení z  umu a  schopnosti účinkujících nebo tvůrců přenést mě přesvědčivě do svého světa, je plýtváním peněz a  mrháním tak drahocenného času. Je potřeba odhodit předsudky, neodsuzovat, vnímat, pouze tak se může umělecké dílo rozvinout v  plný zážitek. Pouze touto cestou může mít svůj prazákladní smysl. Poodhalit mi trošičku pohled na sebe sama, odpovědět na otázku „Kdo jsme, jsem?“.

Spusťte se s námi do tajemných a  neprozkoumatelných prostor lidského bytí. Někde mezi jevištěm a  hledištěm můžeme ve vzácné chvíli zahlédnout to, co možná doopravdy jsme. Naše civilizace tuhle terapii nabízí už dva a půl tisíce let.

Kult po jednadvacáté.

Filip Nuckolls, dramaturg festivalu KULT

OD MOZARTA

K NOVÉMU CIRKUSU

Vyberte si z hlavního programu 21. ročníku festivalu. 

Prolog 21. ročníku festivalu

WORKSHOPY / Veřejný sál Hraničář

29. 9. - 30. 9. 2018

Taneční - Jan Bárta, Michaela Raisová, Jana Novorytová

Hudební - David Danel, George Cremaschi

Světelný design - Jan Komárek

Do představení Moving Orchestra se můžete zapojit i Vy

Podmínkou je absolvování dvoudenního workshopu okamžité kompozice a improvizace v pohybu a hudbě. Workshopy probíhají paralelně, zvlášť pro hudebníky a tanečníky 29.9. a 30.9. vždy 10:00 - 13:00 a 14:30 - 16:30 v budově Hraničáře.

Základní vzdělání v pohybu nebo hudbě je podmínkou.

Projekt vznikl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti z projektu Sezóna start-upů, Euroregionu Elbe-Labe z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Města Ústí nad Labem

Pořadatel: Romance z. s ve spolupráci s KULT, spolek

W. A. Mozart: Requiem in d-Moll & CreWcollective: Moving Orchestra

/ 3. 10. 2018 - Severočeské divadlo ab 19.00 (Nordböhmisches Theater, Ústí nad Labem)

Das Requiem in d-Moll von W. A. Mozart ist von mancherlei Geheimnissen und Legenden umgeben.

Unter diesem Eindruck komponierte er das Requiem ganz für sich, woraus die Eindringlichkeit des Werkes resultiert. Mozarts Requiem gilt aufgrund seiner Tiefe und der authentischen Kraft des Erlebnisses zu Recht als eines der schönsten musikalischen Werke.

Lassen Sie sich die einzigartige Aufführung von Mozarts Requiem durch ein mehr als einhundert Mitglieder starkes Musikensemble nicht entgehen.

Mitwirkende:

Anna Hlavenková/Sopran

Barbora Polášková/Alt

Ondřej Holub/Tenor

Roman Vocel/Bass

Sängerchor des Konservatoriums Teplice/East Cape Youth Choir (ZAR)/Děčíner Sängerchor

Sinfonieorchester des Konservatoriums Teplice

Dirigent: Jiří Knotte

Tanzaufführung / Severočeské divadlo 18.00 - CreWcollective: Moving Orchestra (Nordböhmisches Theater, Ústí nad Labem)

Dem Konzert geht eine einzigartige site-specific Tanz-/Musikperformance in den Räumlichkeiten des Nordböhmischen Theaters voraus. Diese Performance besteht aus einer Serie improvisierter Interventionen im öffentlichen Raum, wo Tänzer und Musiker in verschiedensten Formationen zusammentreffen und direkt vor den Augen der Zuschauer kurze Vorstellungen erschaffen. Die Zuschauer gehen oder lassen sich durch bekannte Orte führen, während die Künstler sich in Tanz und Musik von der Architektur und Atmosphäre inspirieren lassen. So werden neue Ebenen entdeckt, neue Assoziationen erzeugt und bekannte Orte verwandeln sich mit Tanz und Musik in neue.

W. A. Mozart: Requiem d moll & CreWcollective: Moving Orchestra /


3. 10. 2018 - Severočeské divadlo od 19.00

Mozartovo Requiem d moll je opředeno mnoha tajemstvími a řadou legend.

Mezi nejznámější legendy patří ta, podle které se měl v roce 1791 objevit neznámý cizinec a objednat si u Mozarta mši za zemřelé. Toho času již velmi nemocný Mozart viděl v objednávce od neznámého zadavatele znamení blížící se smrti. Údajně pod tímto dojmem komponoval Requiem sám pro sebe a proto je tak působivé. Mozartovo Requiem právem patří svou hloubkou a autentickou silou prožitku k nejkrásnějším hudebním dílům.

Nenechte si ujít jedinečný koncert Mozartova Requiem v podání více než stočlenného hudebního tělesa.

Účinkují:

Anna Hlavenková/soprán

Barbora Polášková/alt

Ondřej Holub/tenor

Roman Vocel/bas

Pěvecký sbor teplické konzervatoře/East Cape Youth Choir (JAR)/Děčínský pěvecký sbor
Symfonický orchestr teplické konzervatoře

Dirigent: Jiří Knotte

Taneční představení / Severočeské divadlo18.00 - CreWcollective: Moving Orchestra

Koncertu předchází unikátní tanečně-hudební site specific performance v prostorách Severočeského divadla. Tvoří ji série improvizovaných intervencí ve veřejném prostoru, kde se setkávají tanečníci s hudebníky v různých formacích a vytváří přímo před očima diváků několik krátkých představení. Diváci se procházejí a nechávají se vést místy dobře známými, kterými se v tanci i hudbě umělci inspirují - architekturou, atmosférou. Odkrývají se tak nové vrstvy, přícházejí nové asociace a známá místa se proměňují v nová, s tancem a hudbou.WORKSHOPS

/Öffentlicher Saal Hraničář

29. 9. - 30. 9. 2018

Tanzworkshop - Jan Bárta, Michaela Raisová, Jana Novorytová

Musikworkshop - David Danel, George Cremaschi

Light Design - Jan Komárek

Werden Sie Teil der Aufführung von Moving Orchestra.

Voraussetzung ist das Absolvieren des zweitägigen Workshops für spontane Komposition und Improvisation in Bewegung und Musik.

Die Musik- und Tanz-Workshops finden parallel am 29.9. und 30.9. um 10:00 - 13:00 und 14:30 - 16:30 im Gebäude des Öffentlichen Saals Hraničář statt.

Grundbildung im Bereich Bewegung oder Musik sind Voraussetzung.

Das Projekt wurde unterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond im Rahmen des Projektes "Saison deutsch-tschechischer Kultur-Start-ups", von Der Euroregion Elbe/Labe aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sowie von der Stadt Ústí nad Labem.

Veranstalter: Romance z. s. (eingetragener Verein) in Zusammenarbeit mit KULT, spolek (Verein)"

DAMU: Industriální safari

10. a 11. 10. 2018 | 18.30 a poté vždy po 30 minutách prostory Armaturky (SČA)

Nori Sawa projel s kufry plnými loutek celý svět a spolu s Honzou Bažantem, který se gigantickými loutkami ve veřejném prostoru zabývá již mnoho let, vytváří dvojici spojující loutkovou tradici Česka a Japonska. Společně se sedmnácti studenty pražské DAMU zvou na jedinečný zážitek Industriálního Safari.

Představení s obřími loutkami má charakter procházky po areálu. Skupina diváků je vedena dvojicí průvodců, kteří jim přibližují jednotlivé loutky a zároveň vypráví příběh o neopětované lásce Veroniky k Robotovi. V příběhu narazíme i na další loutky jako je Kanárek nebo bájný pes Chupacabra. Loutky společně vytvořili a vdechli jim život studenti scénografie, herectví, režie a dramaturgie. Návštěvník Safari bude v situaci pozorovatele — výzkumníka, který musí odhalit pravidla „hry“, ve které budou mít hlavní roli obří loutky, výtvarné, ohňové, zvukové a světelné instalace.

Náš svět se zmenšil. Je propojený technologií. Vzdálenosti se zkrátily. Zboží cestuje okolo celého světa. Kultury se prolínají. Industriální krajina obydlená bytostmi zrozenými z práce, duše odložených technologií, božstva vytěženého a spáleného bohatství. Fauna zrozená ze spojení přírody a opuštěných strojů. Mají stroje duši? A odkud pochází?

30 minut bez přestávky

Režie: Štěpán Gajdoš, Štěpán Krtička, Nori Sawa Scénografie: Jan Tomšů, Vendula Bělochová, Karolína Jansová, Honza Bažant Účinkující: Daniel Horečný, Lenka Nahodilová, Jakub Vaverka, Stephanie Van Vleet, Edita Valášková, Jiří Brnula, Denis Šafařík, Adam Mensdorf-Pouilly, Šimon Dohnálek, Radka Caldová, Fedir Djudja

Web DAMU

Bratři v tricku a Holektiv: LOV

11. 10. 2018 | 19 hodin | Veřejný sál Hraničář

Myslivče, myslivče, myslivečku mladý, kde jsou hezký děvčata, půjdem na číhání. Hu-ja-ja!

Vážení přátelé, vítáme Vás všechny jménem mysliveckého sdružení Bratři v tricku a obory Holektiv na dnešním honu. Chtěli bychom vás upozornit na dodržování bezpečnostních předpisů. Zásadně nestřílejte kachny, které letí nízko a mezi vysokou skolte jen slabé kusy. Buďte obezřetní, neboť postřelená husa se vždycky ozve. Ke stovkám lišek, laní a srn přidejte další trofej. Ale pozor! Mnoho žen zajícova smrt a z lovce se snadno stane lovná zvěř.

Na závěr honu vás zveme na velké myslivecké hody. Sele už je jako dort, pivo jako křen a kapela má říz. A tak vám přejeme hezké počasí, naladěnou vábničku, rovné broky, dobrou mušku a LOVU ZDAR!

75 minut bez přestávky

Koncept a režie: Veronika Poldauf Riedlbauchová Hudba: Julie Lupačová Výprava: Marianna Stránská Světelný design: Ondřej Kyncl Hrají: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará, Adam Jarchovský a Václav Jelínek

Web Bratrů v tricku  Web Holektivu

Činoherní studio: Pornografie (Premiéra)

12. a 14. 10. 2018 | 19 hodin | Činoherní studio

Divadelní adaptace Gombrowitzova nejslavnějšího románu. Podivné, smyslné kvarteto, tak zní jedna z jeho charakteristik. Mládí a stáří, vášeň a chladný odstup, hra a současně chladnokrevná manipulace — to všechno by mohla být synonyma pro jednu krátkou životní epizodu čtyř postav: Witolda, Fryderyka, Heni a Karla. Tajemný příběh o čtyřech lidech, které náhoda svedla na jedno místo, ze kterého není úniku.

75 minut bez přestávky

Režie: David Šiktanc Dramaturgie a dramatizace: Karel František Tománek Scéna: Jan Štěpánek Kostýmy: Jana Hauskrechtová Hrají: Kryštof Rímský, Adam Ernest, Anna Kratochvílová, Jan Plouhar, Jaroslav Achab Haidler, Marta Vítů, Matúš Bukovčan, Jan Jankovský, Petr Uhlík j.h.

Web Činoherního studia

Fekete Seretlek a Studio DAMÚZA: Kar

13. 10. 2018 | 19 hodin | Veřejný sál Hraničář

Během smuteční večeře, během cinkání skleniček a klidného doprovodu smuteční kapely, se místo klidného rozloučení začnou odehrávat střípky ze života minulé osoby. Ta skrz náhodné pohyby číšníka, skrz nenápadné kombinace hudby, slov a předmětů, ožívá, tak jako ožívá i představivost hostů. Ti se opojení vínem začnou vžívat do minulosti, až se nakonec sami stanou postavami příběhu o Anně Karenině.

Kabaret ruského realismu staví a nastoluje dramaturgii živou, živočišnou, autorsky zpracovanou hudbou, postavenou na základě ruských tradic. Harmonika, perkuse, housle, cello, basa a pěti hlas provede metamorfózu hudby a divadla, kabaretu a intimních scén pohyblivých předmětů. Rytmika stoupá do poslední chvíle, ve které se (před dveřmi smrti) najednou divák a herec octnou opět na začátku — u stolu se skleničkou vína v ruce.

60 minut bez přestávky

Režie: Matija Solce Produkce: Jan Tyl Scénografie: Marianna Stránská Hrají: Pavol Smolárik, Anna Bubníková, Jiří N. Jelínek, Ivo Sedláček, Matija Solce, Jan Meduna

Web Studia Damúza  Web Fekete Seretlek

Divadlo KULT: V hlavě Edvarda Beneše (Premiéra)

14., 15. a 16. 10. 2018 | 18.00, 18.30, 19.00 a 19.30 hodin Armaturka – GEF

Diváci budou vpouštěni po skupinách v intervalu 30 minut. Poté záleží jen na nich, zda v Hlavě Edvarda Beneše stráví hodinu nebo hodiny tři. Představení nemá začátek ani konec. 

Je 3. září 1948 a v Sezimově Ústí umírá Edvard Beneš. Neurologové tvrdí, že lidský mozek ve dvaceti minutách v čase tělesné smrti vykazuje nadměrnou aktivitu. Je to tedy ten bájemi opředený poslední soud, závěrečný film našeho života, který se nám protáhne na celou věčnost? A pokud ano, jaký film by běžel v hlavě našeho druhého prezidenta?

Vstupte do hlavy Edvarda Beneše. Do představení, kde každý divák uvidí to, co sám chce. V prostoru ústecké Armaturky. Na mnoha jevištích, v různých zákoutích. Svobodně procházejte různými aspekty a životními etapami této jedné z nejrozporuplnějších osobností minulého století naší republiky. Od pantomimy po činohru. Od dramatických situací po úplné koniny. Zážitek fyzický, intelektuální i zábavný.

V hlavě Edvarda Beneše není historický exkurz a nemá ambici suplovat náročný výzkum historických monografií. Je to touha a sen ukázat dr. Beneše jako lidskou bytost žijící v dramatických chvílích evropských dějin, podstupující mnohé obří politicko-společenské zkoušky. Obraz člověka, kterého nelze, jak se dnes rádo, černobíle soudit.

Jako je nemožné na ploše několika desítek minut vykreslit a popsat všechny zákoutí jednoho života, tak ani divák, který se ocitne V hlavě Edvarda Beneše nebude mít šanci zhlédnout úplně všechno. Bude jen a jen na něm, jakou cestu si zvolí.

Režie: Filip Nuckolls Scénář: Filip Nuckolls, Tereza Škrnová Produkce: Kult, spolek Kostýmy: Lucie Šperlová Scénografie: Jan C. Löbl, Ivana Zochová Hrají: Martin Tlapák, Jakub Urban, Helena Machová, Anna Fišerová, Lukáš Černoch, Eva Kodešová, Václav Hanzl, Adam Mensdorff-Pouilly, Anita Krausová, Radek Pokorný, Václav Kraus, Jakub Foll, Natálie Řehořová, Dan Dittrich 

Web Divadla KULT

6-16: Untitled (Premiéra)

16. 10. 2018 | 19 hodin | Činoherní studio

Untitled je autorské představení herečky Mileny Steinmasslové pro dva herce — ONA a ON. ONA je bývalá akrobatka, klaunka, které přerušila mozková příhoda kariéru. Žije mimo společnost, ve staré maringotce při okraji města zcela osamocená. ON je typickým synem současného pohraničního města. Bez práce, bez vzdělání, bez příležitostí, bez jakéhokoliv zázemí. Jeho obživou jsou drobné krádeže. A tak se stane, že se jejich samoty jednoho dne zkříží. Dva lidé bez budoucnosti mají na pár chvil společnou současnost.

Představení je sice s minimem slov, plné pohybových a akrobatických etud, ale přesto se jedná o činoherní inscenaci, jejímž základem je dramatická situace lidí, kteří již opustili své pozice na pozici poslední. A i když je téma inscenace hořké, přece jen obsahuje humor. Humor jako nadstavbu myšlení. Humor jako únik před myšlením. A i když životní prostředí obou postav je velmi tvrdé, přesto si dokáží na těch pár chvil vybudovat vlastní poetický svět.

Untitled je představení pro dva herce a jednoho živého hudebníka. Představení plné poezie a pohybu. O samotě, o touze dávat, o naději.

60 minut bez přestávky

Režie: Filip Nuckolls Hrají: Milena Steinmasslová, Jakub Gottwald

Web Divadla 6-16

Dejvické divadlo: Vražda krále Gonzaga

17. 10. 2018 | 19 hodin | Činoherní studio

Hra byla nominována na Cenu divadelní kritiky v kategorii POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA roku 2017

Hřích je hřích, i když nám svědomí namlouvá opak.

Tahle inscenace původně vznikla se zadáním oslavit výročí Dejvického divadla. Oslovili jsme režiséra Jiřího Havelku, který zde vytvořil už tři inscenace (Černá díra, Wanted Welzl a Kakadu). Ten vnesl do našich počátečních úvah zcela novou dimenzi. Nespokojit se s večerem samostatných hereckých výstupů na počest Dejvického divadla, ale vytvořit svébytnou inscenaci na počest především divadla jako takového, a k tomu Dejvického, v situaci z roku 2017, s hereckou skupinou, kterou měl pro tentokrát k dispozici.

Na hrad Elsinor přijíždí skupina profesionálních herců. Hamlet jim zadává úkol: Sehrát představení Vražda krále Gonzaga s několika úpravami, které jim tam on sám připíše. Má to být past. Past na myši. Past na vraha. Hamlet chce nechat předvést divadelní kus, který zrcadlí ohavný zločin spáchaný Claudiem, a věří, že onen hříšník se pod tíhou sebereflexivního divadelního zážitku prozradí.

120 minut včetně přestávky (v inscenaci jsou použity úryvky ze hry W. Shakespeara Hamlet v překladu Martina Hilského)

Režie: Jiří Havelka Hrají: Simona Babčáková, Klára Melíšková, Zdeňka Žádníková-Volencová, Tomáš Jeřábek, Martin Myšička, Ivan Trojan

Web Dejvického divadla

Théâtre de la Massue (Francie): The Meridian

17. 10. 2018 | 16:30, 17:45 a 21:15 hodin

18. 10. 2018 | 16:30, 17:45 a 20:45 hodin

19. 10. 2018 | 16:30, 19:30 a 20:45 hodin

Činoherní studio — prostor Obejvák

Večerní menu: Rozpečená bageta s paštikou z kachních jater, brusinky | Francouzská cibulačka | Normandské kuře | Alsaský jablkový koláč

Večeře pro dvanáct hostů. Šéfkuchař Jean Luc Avelqa podává čtyřchodové menu a dolévá hostům víno z oblasti Bordeaux.

V průběhu večeře jsou hosté postupně odváděni meandrem chodeb do malé černé místnosti, kde se posadí do malého křesla, hlediště nejmenšího divadla na světě, které však vypráví jak nejkratší, tak největší světovou historii. Hypnotizující herecký výkon loutkáře, s minimem akce, ukáže celý život lidstva: zrození, život a zmizení ve vesmíru. Vše se děje jako ve snu. Miniaturní divadlo mluví a vysílá zprávu z hlubin času a jeho postavy jednají přímo v nejhlubším zákoutí divákovy mysli.

Nejmenší, nejkratší a dle časopisu Le Monde možná i nejlepší divadlo na světě!

60 minut včetně večeře

Režie, koncept a loutkoherec: Ezéquiel Garcia-Romeu

Web Théâtre de la Massue

MeetFactory: Jasno lepo podstín zhyna

18. 10. 2018 | 19 hodin | Činoherní studio

Eva Salzmannová byla za svůj výkon v inscenaci nominována na Cenu divadelní kritiky 2017 a cenu Thálie 2017 v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon. Předloha inscenace byla oceněna cenou Magnesia Litera v kategorii Nejlepší překlad roku 2017.


Dramatizace románu nadějné irské autorky o ničivých následcích izolace a hojivé síle soucitu, blízkosti a náklonnosti. Ray žije sám v domě svého otce. Bez vazeb, bez vztahů, bez vlastního místa na světě a spřízněné duše. Jednoho dne si v útulku pořídí zohaveného jednookého psa. Tím začíná silný příběh jedné atypické lásky, který skrz postupné odhalování Rayovy komplikované minulosti a dobrodružnou a očistnou cestu čtyřmi ročními obdobími nalézá svou naléhavou pointu...

90 minut bez přestávky

Režie: Viktorie Čermáková Překlad románu: Alice Hyrmanová McElveen Dramatizace a dramaturgie: Matěj Samec Scéna a kostýmy: Jana Preková Hudba: Myko Hraje: Eva Salzmannová

Web MeetFactory

Zirkusmanufaktur (Německo): A Day Like This

19. 10. 2018 | 18 hodin | Činoherní studio

Groteskní příběh pana Schroedingera. Duševně zešedlý pan Schroedinger se objevuje jako symbol neúspěšného muže v sobě samém. S přísným odmítnutím šťastného a naplněného života vede publikum na pokraj hranice naší společnosti. Příliš blízko od propasti, ve zmatené mysli, se nenachází jasná myšlenka — kam by měl jít?

„A Day Like This“ ukazuje klaunství temných stran nás samotných, které se nás fascinujícím způsobem dotýká, odráží a přiměje smát se nad vlastními propastmi. Temné, téměř černé divadlo beze slov.

75 minut bez přestávky, představení beze slov
nevhodné pro děti do 12 let

Režie: Martin Kiefer Hrají: Martin Kiefer

Web Zirkusmanufaktur

Divadlo pod Palmovkou: Nora (Domeček pro panenky)

19. 10. 2018 | 20 hodin | Dům kultury

Režisér Jan Nebeský získal za inscenaci Nora ocenění Divadelních novin 2016/2017. Tereza Dočkalová získala za ztvárnění hlavní role Cenu Thálie 2017 za mimořádný jevištní výkon. 

I bezelstné hrdinky mívají svá tajemství…

Manželství Nory a Torvalda Helmerových se zdá být vzorově šťastné. On dělá kariéru a ona je tou nejroztomilejší oddanou manželkou, jakou si ctižádostivý muž může přát. Leč v nedávné minulosti se Nora v zájmu svého manžela dopustila drobného podvodu. A teď je v pasti vyděrače.... 

Slavná Ibsenova hra, která byla ve své době naprosto skandální, je dnes kupodivu stále aktuální. Závěrečné rozhodnutí ženy Nory působilo tehdy nemravně emancipovaně a autorův ironický nadhled se v současnosti týká nejen tohoto rozhodnutí, ale už i samotné panenky Nory. Režie se ujal Jan Nebeský, jehož předešlé ibsenovské inscenace byly vysoce ceněny a dočkaly se uznání i na prestižních mezinárodních festivalech.

140 minut včetně přestávky

Režie: Jan Nebeský Překlad: František Frölich Dramaturgie: Daria Ullrichová Scéna: Jan Nebeský a Jana Preková Kostýmy: Jana Preková  Hudba: Miroslav Hloucal Choreografie: Nataša Novotná Hrají: Jan Teplý, Tereza Dočkalová, Jan Hušek, Kateřina Holánová, Radek Valenta, Hana Seidlová, Emil Viklický/Jakub Tökely, Miroslav Hlouchal

Web Divadla pod Palmovkou

Divadlo Demago: Láky se rozjedou (Premiéra)

20. 10. 2018 | 19 hodin | Činoherní studio

Improvizované psychodrama s vůní asfaltu a brzdových světel. Křižák v brnění z kabiny křižuje Evropu a vede bitvu s časem. Bez zábran ze závor, ve strachu z mašin. Jak Polák zláká lákem vlak, je zle. Naražené okurky pak mívají hořké konce a vylité láky vlaky zbytečně rozjíždí po okolí. 

// Může to být i jinak. // 

60 minut bez přestávky

Režie a hlavní role: Jiři Maryško Hudba: Henry Witanto Světla: Jan Morávek

Web Divadla Demago

Epilog 21. ročníku festivalu

Cirk La Putyka: Up End Down

1. 11. 2018 | 19 hodin | Severočeské divadlo

Představení bylo oceněno Cenou Divadelních novin jako Inscenace roku 2010 v kategorii Tanec a balet.

Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně.

Každý člověk aspoň jednou v životě přemýšlí o tom, co se odehraje, až nastane onen „konečný okamžik“. Jak vypadá a co následuje? Up End Down je pohled na cestu od narození do smrti skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů.

75 minut bez přestávky

Koncept a režie: Rostislav Novák ml. Choreografie: Rostislav Novák ml., Anna Schmidtmajerová, Tereza Toběrná, Jiří Weissmann, Lenka Vagnerová, Petr Horníček a kolektiv Hudba: Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián Produkce: Vít Novák, Kristýna Milaberská a Martina Suchá Světelný design: Jan Mlčoch Hudební design: Petr Kaláb a Robert Matoušek Hrají: Rostislav Novák st., Vojtěch Fülep, Rostislav Novák ml., Jan Balcar, Andrej Rády, Jan Kletenský, Zuzana Havrlantová / Šárka Fülep Bočková, Zbyněk Šporc, Jiří Weissmann, Alexandr Volný, Anna Schmidtmajerová, Jana Smolíková, Daniel Komarov, Michal Boltnar, Jiří Kohout

Web Cirku La Putyka


Sledujte nás na sociálních sítích

Facebook | Instagram

Organizátor festivalu KULT

KULT, spolek
Veleslavínova 14
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598

Kontakty

Lenka Havelková, Produkce a PR

e-mail: lenka@kultprodukce.cz
telefon: +420 774 832 441


Tereza Vlasáková, Vstupenky

e-mail: tereza@kultprodukce.cz
telefon: +420 601 575 419