KDYŽ NE DO DIVADLA…

…tak třeba na procházku, besedu, přednášku nebo koncert.


Přednáška: Předlické industriální safari

10. 10. 2018 | 17 hodin | před budovou Gymnázia Jateční

I industriál má své kouzlo a hodnotu s potenciálem, který může překvapit. Tvoří jeden z atributů někdejšího průmyslového centra Ústí nad Labem. Pro mnohé jde o nechtěné dědictví. Vymazat ho, by však znamenalo popřít genia loci, popřít sebe sama. O tom a o ústecké industriální architektuře obecně s Martinem Krskem a Matějem Páralem při přednášce a procházce po známých i neznámých zákoutích Předlic.

Mgr. Martin Krsek, ústecký muzejník, absolvent katedry historie FF UJEP, zakladatel portálu Usti-aussig.net, zabývá se regionálními dějinami a popularizací historie spojené s Ústím nad Labem

Ing. arch. Matěj Páral, absolvent katedry architektury ČVUT, architekt, pracovník NPU, zakladatel portálu Usti-aussig.net

Web Usti-Aussig.net

Beseda v Café MAX

11. 10. 2018 | 18 hodin | Café MAX

Beseda s režisérem Filipem Nuckollsem, hercem Adamem Mensdorffem-Pouilly a scénografem Honzou Löblem o nově chystané inscenaci V hlavě Edvarda Beneše a představení Untitled, jejichž premiéry budou uvedeny na letošním festivalu KULT. 

Přednáška: Tíha (ne)bytí v Protektorátu

12. 10. 2018 | 17 hodinFF UJEP, místnost A306

Za všech okolností i režimů lidé prožívají své starosti, lásky i zklamání. Nejinak tomu bylo i v době vřavy druhé světové války a existence Protektorátu Čechy a Morava. Jaký byl v té době obyčejný život, a byl vůbec nějaký, když za každým rohem číhala realita okupační moci?

Mgr. Mirka Salavová, novinářka, absolventka a doktorandka katedry historie FF UJEP, zabývá se dějinami Protektorátu Čechy a Morava, ale také procesem dekolonizace a následným vývojem světa

Web Filozofické fakulty UJEP

Aid Kid (Live set)

12. 10. 2018 | 22 hodin | foyer Činoherního studio

Web Aid Kid

Přednáška: Proměna postavení ženy v 19. století — žena emancipovaná vs. žena utlačovaná

13. 10. 2018 | 17 hodin | FF UJEP, místnost A306

Období 19. století a především jeho druhé poloviny bývá kromě tradičních přídomků o století páry, průmyslu a národního probuzení často spojováno se slovem emancipace. S tímto slovem se jaksi automaticky již pojí adjektivum ženská, není však na škodu připomenout, že procesem emancipace v té době procházel celý český národ, ale také některé složky společnosti jako měšťanstvo, dělnictvo, nebo příslušníci některých konfesí.

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D., roz. Klečáková, absolventka, odborná asistentka katedry historie FF UJEP, zabývá se 19. stoletím, tematikou spojenou s genderem, postavením okrajových vrstev a vývojem kriminality

Web Filozofické fakulty UJEP

Koncert: Fekete Seretlek

13. 10. 2018 | 21 hodin | Veřejný sál Hraničář

Skupina Fekete Seretlek se nechává inspirovat, využívá a míchá, zpracovává a proměňuje tradiční lidové motivy a písně z celého světa a přetváří je v nové originální tvary a kompozice. Akordeon, violoncello, trumpeta, kontrabas, housle, cajon a pět hlasů. Šest hudebníků a zároveň herců, absolventů různých ročníků pražské DAMU - Divadelní Akademie Múzických Umění v Praze. 

Web Fekete Seretlek

Beseda: Daniel Kroupa a jeho hosté

17. 10. 2018 | 16.30 hodin | FF UJEP, místnost A306

Filosof a politolog Daniel Kroupa bude společně s významnými hosty besedovat o problematice minulých i současných vztahů k Rusku ve světle aktuální politiky i vzpomínání k roku 1968.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., politik a filozof, odborný asistent na FF UJEP, autor odborných publikací, signatář Charty 77, zabývá se politickou filozofií

Web Filozofické fakulty UJEP

Přednáška: Ženy v současné české politice

19. 10. 2018 | 17 hodin | FF UJEP, místnost A306

Od Sametové revoluce uplynulo již skoro 30 let a v očích mnoha občanů kráčí demokracie do slepé uličky. Můžeme však mluvit o demokracii, když ženy v politice jsou stále považo­vané za nejvýraznější menšinu? Jaké jsou důvody toho, že premiérky a prezidentky České republiky spočítáme na prstech jedné ruky a ani ji nemusíme mít? Jak je tomu na úrovni krajských a obecních zastupitelstvech? A jaké faktory hrají roli v rozdílech mezi jednotlivými částmi republiky? Jak pro nás vychází srovnání s ostatními zeměmi v Evropě? A co můžeme udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Mgr. Petr Bláha, absolvent a vědecký pracovník FF UJEP, věnuje se volebním studiím, občanské participaci a metodologii

Web Filozofické fakulty UJEP

Sledujte nás na sociálních sítích

Facebook | Instagram

Organizátor festivalu KULT

KULT, spolek
Veleslavínova 14
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 26602598

Kontakty

Lenka Havelková, Produkce a PR

e-mail: lenka@kultprodukce.cz
telefon: +420 774 832 441


Tereza Vlasáková, Vstupenky

e-mail: tereza@kultprodukce.cz
telefon: +420 601 575 419